Współczesne uwarunkowania logistyki i bezpieczeństwa w środowisku lokalnym, regionalnym i globalnym, red. Renata Dzik i Rafał Bartłomiej Panfil

  • egz.
  • Cena netto: 0,00 zł 0,00 zł
  • Niedostępny

Wydanie I
Poznań 2023
Format 21x14,5 cm
ISBN 978-83-67287-55-5
DOI 10.48226/978-83-67287-55-5
ss. 212

język: polski

Środowisko lokalne, regionalne i globalne znajduje się pod wpływem wewnętrznych i zewnętrznych czynników, a organizacje funkcjonujące w tych przestrzeniach mierzą się z licznymi wyzwaniami, które wynikają z dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Owe wyzwania wyróżnia społeczno-ekonomiczny kontekst, który reaguje na otoczenie prawne, stan finansów publicznych, politykę, system społeczno-kulturowy, style zarządzania, rozwój technologiczny i wiele innych czynników charakteryzujących tę złożoną i różnorodną rzeczywistość. Ze względu na dynamiczny charakter tejże rzeczywistości podkreślenia wymaga obszar dbałości o bezpieczeństwo w trakcie realizacji procesów logistycznych, w skład którego wchodzą szeroko wykorzystywane rozwiązania organizacyjne, umiejętności (know-how), technologie, maszyny i wiele innych komponentów. Wdrażanie prawidłowych mechanizmów w powyższym zakresie przez lokalne, regionalne i globalne podmioty znacząco wpływa na rozwój we właściwie wszystkich obszarach życia społecznego. W sposób szczególny przywołane mechanizmy służą zatem zapewnieniu sprawnemu funkcjonowaniu administracji publicznej, przedsiębiorstw, społeczności lokalnych i całego społeczeństwa. Z tego powodu przedmiotowe zagadnienia stanowią jedno z najważniejszych wyzwań współczesności.

(ze Wstępu)

Publikacja dostępna online w formacie pdf w poniższej zakładce: Załączniki

Załączniki

Zobacz Pobierz
spis-tresci.pdf (186.1 KB)
wspolczesne-uwarunkowania-logistyki-i-bezpieczenstwa-w-srodowisku-lokalnym-regionalnym-i-globalnym-red-renata-dzik-i-rafal-bartlomiej-panfil-edycja-online.pdf (3.5 MB)

Polecane produkty