Rafał Woźniak, Taktyka wojska polskiego w świetle regulaminów i wspomnień z lat 1792-1831. Teoria a praktyka bojowa

  • egz.
  • Cena netto: 0,00 zł 0,00 zł
  • Niedostępny

Wydanie I
Poznań 2023
Format 21x14,5 cm
ISBN 978-83-67287-60-9
DOI 10.48226/978-83-67287-60-9
ss. 294

język: polski, rosyjski

Si vis pacem, para bellum, mawiali starożytni Rzymianie. To przeświadczenie o nieuchronności konfliktów zbrojnych niezmiennie przewija się w dziejach człowieka. Wojny stały się największym nieszczęściem ludzkości determinującym cierpienia całych narodów. Paradoksalnie jednak, często prowadziły do rozwoju nauki i sztuki, stając się niechcianym inkubatorem technologicznego rozwoju.
Zwycięska wojna defensywna oznaczała zachowanie resursów, umożliwiała przetrwanie plemienia, narodu, państwa czy też federacji. Wojna agresywna natomiast, prowadziła do zaboru terytorium przeciwnika, podporządkowania mieszkańców wrogiego kraju czy też zrabowaniu dóbr. Nic dziwnego, że na przygotowania do wojny, w tym m.in. opracowanie strategii, taktyki, wyszkolenie żołnierzy lub wyprodukowanie uzbrojenia, skupiało się wielu badaczy, polityków, wodzów i żołnierzy. Warto tu wymienić najbardziej znanych jak Sun Tzu, Ksenofont, Tukidydes, Nicolo Machiavelli czy Carl von Clausewitz .
Niniejsza publikacja stanowi skróconą wersję dysertacji doktorskiej, w której przyjąłem, że teorię reprezentowały regulaminy stosowane w ówczesnym wojsku, a stronę praktyczną pamiętniki i wspomnienia żołnierskie. Ramy czasowe pracy ustaliłem na lata 1792-1831, był to okres szczególny w dziejach wojska polskiego, czas dużego wysiłku militarnego począwszy od wojny w obronie konstytucji 1792 r. poprzez działania zbrojne powstania kościuszkowskiego 1794 r. i okres udziału wojsk polskich w wojnach napoleońskich (1797-1814), a skończywszy na wojnie polsko-rosyjskiej 1831 r.

(ze Wstępu)

Publikacja dostępna online w formacie pdf w poniższej zakładce: Załącznik

Załączniki

Zobacz Pobierz
rafal-wozniak-taktyka-wojska-polskiego-w-swietle-regulaminow-i-wspomnien-z-lat-1792-1831-ksiazka-online.pdf (6.8 MB)
spis-tresci.pdf (164.8 KB)

Polecane produkty