Marek Osiewicz, Wariantywność graficzna Ksiąg o gospodarstwie Piotra Krescentyna z 1549 roku. Studium przypadku

  • egz.
  • Cena netto: 0,00 zł 0,00 zł
  • Niedostępny

Wydanie I
Poznań 2013
Format 21x14,5 cm
ISBN 978-83-63664-12-1
ss. 424

język: polski

Rozprawa Marka Osiewicza [...] sytuuje się w krystalizującym się dopiero nurcie badań lingwistyczno-antropologicznych prowadzonych z perspektywy diachronicznej, których celem jest opis języka rozumianego jako narzędzie, a zarazem efekt intelektualnej i kulturotwórczej aktywności człowieka, a więc uwzględniających na równi aspekt lingwistyczny, antropologiczny i kulturowy.
Przedmiotem rozprawy jest wariantywność grafii Ksiąg o gospodarstwie Piotra Krescentyna z 1549 roku. Druk został wydany w krakowskiej oficynie Heleny Unglerowej, w momencie charakteryzującym się wzmożoną standaryzacją ciągle nieokrzepłego systemu graficznego polskiej książki, zastosowanego po raz pierwszy w polskich tekstach ciągłych wydanych w krakowskiej oficynie Hieronima Wietora w latach 1521–1522.

Załączniki

Zobacz Pobierz
spis-tresci.pdf (490.0 KB)

Polecane produkty