Magdalena Kowalska, Egzogeniczne determinanty zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw transportowych gospodarek wschodzących Unii Europejskiej - edycja online

  • egz.
  • Cena netto: 0,00 zł 0,00 zł
  • Niedostępny

Wydanie I,
Poznań 2021
Format 21x14,5 cm
ISBN 978-83-66666-63-4
DOI 10.48226/978-83-66666-63-4
ss. 156

język: polski

Publikacja poświęcona została egzogenicznym determinantom zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw transportowych gospodarek wschodzących Unii Europejskiej.
Opracowanie ma charakter teoretyczno-empiryczny. Przedstawiono w nim znaczenie i rolę przedsiębiorstw transportowych w gospodarce oraz zaprezentowano podstawowe zagadnienia związane z zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstw sektora TSL. W części empirycznej dokonano statystycznej oceny zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw transportowych
i jego egzogenicznych determinant. Ponadto omówiono wyniki badania, którego celem była ocena wpływu egzogenicznych determinant zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw transportowych na zrównoważony rozwój przedsiębiorstw transportowych w gospodarkach wschodzących Unii Europejskiej w latach 2008-2020.
Prezentowana praca jest wycinkiem szerokiej, złożonej i podlegającej ciągłej ewaluacji problematyki prowadzenia działalności gospodarczej w dobie globalizacji, zmian w podejściu do ochrony środowiska naturalnego oraz kwestii społecznych. Zaprezentowane problemy teoretyczne, metody, narzędzia i techniki mają charakter wybranych zagadnień opisujących jakże szeroki zakres podjętej problematyki.
Publikacja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, w tym przede wszystkim do młodzieży akademickiej kierunków ekonomicznych i zarządzania, a także wszystkich zainteresowanych omawianą problematyką, którzy chcą zdobyć podstawową wiedzę na temat zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw transportowych.

Publikacja dostępna online w formacie pdf w poniższej zakładce: Załączniki

Załączniki

Zobacz Pobierz
spis-tresci.pdf (164.2 KB)
magdalena-kowalaka-egzegoniczne-determinanty-zrownowazonego-rozwoju-przedsiebiorstw-transportowych-gospodarek-wschodzacych-unii-europejskiej-edycja-online.pdf (3.0 MB)

Polecane produkty