Karolina Ruta-Korytowska, Poziom sprawności czytania i pisania u studentów z dysfunkcją słuchu

  • egz.
  • Cena netto: 0,00 zł 0,00 zł
  • Niedostępny

Wydanie I
Poznań 2018
Format 21x15 cm
ISBN 978-83-65483-62-1
ss. 280

język: polski

Książka jest próbą charakterystyki sprawności pisania i czytania ze zrozumieniem wśród studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, którzy mają orzeczoną niepełnosprawność słuchową. Omawiane w monografii problemy dotyczą osób, które nie słyszą od urodzenia lub utraciły słuch we wczesnym dzieciństwie. Praca ta jest próbą określenia stopnia opanowania tych dwóch sprawności w porównaniu ze studentami pełnosprawnymi. Dlatego badania przeprowadzone zostały także w dwóch grupach kontrolnych, z których jedną stanowili słyszący studenci filologii polskiej, a drugą cudzoziemcy uczący się języka polskiego jako obcego.

(Ze wstępu)

Załączniki

Zobacz Pobierz
spis-tresci.pdf (268.4 KB)

Polecane produkty