Andrzej Wojcieszak, Organizacja zabezpieczenia tyłowego 1. Frontu Białoruskiego w operacji wiślańsko-odrzańskiej (12 stycznia – 3 lutego 1945)

  • egz.
  • Cena netto: 0,00 zł 0,00 zł
  • Niedostępny

Wydanie I
Poznań 2022
Format 21x14,5 cm
ISBN 978-83-67287-61-6
DOI 10.48226/978-83-67287-61-6
ss. 70

język: polski

„Organizacja zabezpieczenia tyłowego 1. Frontu Białoruskiego w operacji wiślańsko-odrzańskiej” jest drugą z serii publikacji dotyczących zabezpieczenia tyłowego (logistycznego) jednostek operacyjnych Armii Czerwonej podczas prowadzenia wielkich strategicznych operacji zaczepnych w latach 1944-1945. Celem tych publikacji jest uzmysłowienie Czytelnikowi roli i znaczenia zabezpieczenia tyłowego, tak często marginalizowanego, w prowadzeniu działań bojowych. Podobnie jak w części pierwszej większość pozyskanych materiałów pochodzi z tłumaczenia rosyjskojęzycznych publikacji o charakterze naukowym lub wspomnieniowym oraz informacji zawartych w polskich materiałach dotyczących II wojny światowej.
Zdaniem Autora informacje dotyczące zabezpieczenia tyłowego na szczeblu operacyjnym są istotnym i bardzo ważnym, a być może i ciekawym, dopełnieniem ogólnego tła historycznego oraz szeregu uwarunkowań natury politycznej, strategicznej i ekonomicznej.

(ze Wstępu)

Publikacja dostępna online w formacie pdf w poniższej zakładce: Załącznik

Załączniki

Zobacz Pobierz
andrzej-wojcieszak-organizacja-zabezpieczenia-tylowego-1-frontu-bialoruskiego-w-operacji-wislansko-odrzanskiej-edycja-online.pdf (4.0 MB)
spis-tresci.pdf (131.1 KB)

Polecane produkty