Agnieszka Izdebska, Rewiktymizacja. Powtarzanie się przemocy seksualnej w życiu osób z doświadczeniem wykorzystania seksualnego w dzieciństwie (publikacja online - format pdf)

  • egz.
  • Cena netto: 0,00 zł 0,00 zł
  • Niedostępny

Wydanie I,
Poznań 2021
Format 21x14,5 cm
ISBN 978-83-66666-61-0
DOI: 10.48226/978-83-66666-61-0
ss. 66

język: polski

Zagadnienie wykorzystania seksualnego jest szeroko opisywane w literaturze przedmiotu. Jako jedna z jego możliwych konsekwencji wskazywana jest rewiktymizacja, tj. ponowne doświadczanie przemocy seksualnej na kolejnych etapach życia. Rewiktymizacja nie jest jednak odnotowywana w przypadku wszystkich osób. Dla części z nich doświadczenie wykorzystania seksualnego pozostaje jedynym tego rodzaju zdarzeniem w życiu. Dla innych z kolei stanowi ono pierwsze z wielu doświadczeń przemocy seksualnej, wobec których nierzadko czują bezradność i których – mimo świadomie podejmowanych prób chronienia siebie – nie udaje się im uniknąć.
Jako osoba z wykształceniem psychologicznym, zajmująca się zawodowo seksualnością człowieka, w tym także związanymi z nią urazami, postanowiłam podjąć próbę odpowiedzi na pytanie co różni osoby ulegające rewiktymizacji od tych, które jej nie doświadczają. Zamiar ten wsparty jest przez moje zainteresowanie wewnętrznym światem człowieka, w szczególności dynamiką rządzących nim procesów psychicznych oraz ich powiązaniem z realnymi zdarzeniami. Kieruje mną również przekonanie, że skuteczne i odpowiedzialne interwencje psychologiczne powinny opierać się na rzetelnych podstawach teoretycznych.
W celu udzielenia odpowiedzi na pytanie o uwarunkowania rewiktymizacji dokonałam przeglądu literatury poświęconej temu zjawisku, a także zrealizowałam własny projekt badawczy zatytułowany „Poziom organizacji osobowości a rewiktymizacja dorosłych ofiar wykorzystania seksualnego w dzieciństwie”. Owocem tych działań jest niniejsza książka. Omawiam w niej szerokie spektrum czynników, które – zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami – związane są z podatnością wiktymizacyjną w zakresie przemocy seksualnej. Wśród czynników tych wyróżniono zarówno te wrodzone, jak i nabyte; te podmiotowe, jak i pozapodmiotowe.

(Ze wstępu)

Publikacja dostępna online w formacie pdf w poniższej zakładce: Załączniki

Załączniki

Zobacz Pobierz
spis-tresci.pdf (197.1 KB)
agnieszka-izdebska-rewiktymizacja-powtarzanie-sie-przemocy-seksualnej-w-zyciu-osob-z-doswiadczeniem-wykorzystania-seksualnego-w-dziecinstwie-publikacja-online-pdf.pdf (790.3 KB)

Polecane produkty