Władysław Goliński, Zbigniew Miecznikowski, Stocznie w Ustce, t. I: Szkutnictwo: Pradzieje. Historia. Socjologia

  • egz.
  • Cena netto: 57,14 zł 60,00 zł

Wydanie I
Poznań 2023
Format 21x30 cm
ISBN 978-83-67287-68-5
ss. 196

język: polski

Generalnie jednak w dorobku polskiej i obcej historiografii brakuje publikacji, ujmującej w sposób całościowy i pogłębiony zagadnienie szkutnictwa oraz budowy statków w Ustce od XIV wieku do czasów najnowszych. Zadania opracowania dziejów produkcji stoczniowej w Ustce z uwzględnieniem przemian politycznych i gospodarczo-społecznych podjęli się Autorzy recenzowanego dzieła.
Podstawą źródłową monografii są: dokumenty archiwalne przechowywane w Archiwum Akt Nowych w Warszawie oraz w Archiwach Państwowych w Koszalinie (Oddział w Słupsku), Szczecinie i w Gdańsku (Oddział w Gdyni). Ponadto wykorzystane zostały biuletyny informacyjne Morskiego Instytutu Rybackiego, prasa resortowa i ogólna oraz w dużym stopniu opracowania pamiętnikarskie i wspomnienia byłych pracowników Stoczni „Ustka”. Skorzystano również z informacji zamieszczonych w Internecie. W monografii Autorzy nie ograniczyli się do tematyki ściśle technicznej ale ukazali w niej także szeroki zakres problemów natury historycznej i socjologicznej.
Napisana z zamiarem upamiętnienia działalności Stoczni „Ustka” oraz zatrudnionych w niej pracowników monografia wypełnia lukę poznawczą i jako praca o charakterze popularno-naukowym po odpowiednim opracowaniu redakcyjnym zasługuje na opublikowanie.

(z recenzji prof. dr hab. Bolesława Hajduka)

Załączniki

Zobacz Pobierz
spis-tresci.pdf (213.7 KB)

Polecane produkty