Szymon Grzelak, Marcin Pigulak, Piotr Wierzchoń, Japonia w prasie polskiej XIX wieku

  • egz.
  • Cena netto: 0,00 zł 0,00 zł
  • Niedostępny

Wydanie I
Poznań 2021
Format 29,5x21 cm
ISBN 978-83-66666-69-6
ss. 64

język: polski, japoński

Opracowanie niniejsze przynosi omówienie materiału źródłowego pozyskanego metodą fotodokumentacji z prasy polskiej XIX wieku, traktującego (anegdotycznie lub bardziej szczegółowo) o Japonii, jej polityce, geografii, przyrodzie, ludności i szeroko rozumianych formach kultury. Pozwalamy tekstom źródłowym przemawiać bezpośrednio do czytelnika, z całym bogactwem dawnej polszczyzny, tak by mógł on sobie wyrobić samodzielny pogląd na cechy charakterystyczne dyskursu prasowego poświęconego Japonii. Obraz Japonii w publikacjach ukazujących się na ziemiach polskich jest od niedawna przedmiotem zainteresowania polskich badaczy, by wspomnieć rozprawę Michała Spurgiasza (2019). Praca ta poświęcona jest wyobrażeniom na temat Japonii, które znajdowały swój wyraz na kartach piśmiennictwa polskiego od końca XIV w. do drugiej wojny światowej. Analiza opiera się na relacjach podróżników, podręcznikach geograficznych, encyklopediach, słownikach czy tekstach pisanych przez krytyków sztuki. Osobny rozdział poświęcony jest prasie; przedmiotem analizy jest Tygodnik Ilustrowany z lat 1918−1939. Materiał empiryczny z tego źródła podzielony jest na trzy grupy – artykuły, w których Japonia wspominana jest okazjonalnie, teksty poświęcone polityce i gospodarce i wreszcie artykuły o tematyce kulturalnej oraz sportowej. Prezentowana tu praca jest odmienna pod trzema względami. Po pierwsze, ramy czasowe analizy ustalone zostały na wiek XIX. Po drugie, omawiane teksty pochodzą w przeważającej większości z wymienionych w dalszej części 25 tytułów prasowych i, po trzecie wreszcie, są one podzielone na osiem obszarów tematycznych zaprezentowanych w kolejnym rozdziale. (ze Wstępu)

Załączniki

Zobacz Pobierz
spis-tresci.pdf (164.1 KB)

Polecane produkty