Norbert Kordek, Piotr Wierzchoń, Tajwan w prasie polskiej. Ostatnie dwieście pięćdziesiąt lat w perspektywie fotodokumentacyjnej: Druga Rzeczypospolita lat trzydziestych (1931-1939)

  • egz.
  • Cena netto: 0,00 zł 0,00 zł
  • Niedostępny

Wydanie I
Poznań 2021
Format 29,5x21 cm
ISBN 978-83-66666-91-7
ss. 210

język: polski

Z dzisiejszej perspektywy lata 1931-39 w historii Tajwanu kojarzą się nieodparcie z kulminacyjnym okresem okupacji japońskiej. Tematyka wycinków prasowych zebranych i skategoryzowanych w niniejszym tomie jest bardzo szeroka, trzeba sobie jednak zdawać sprawę z ich charakteru i celu niniejszej publikacji. Zebrany materiał fotodokumentacyjny przynosi relacje o charakterze potocznym, niepogłębionym, nieanalitycznym – wynika to wprost z ducha czasu i uwarunkowań obiektywnych. Ze względu na odległość geograficzną, sytuację geopolityczną oraz kanały i tempo przepływu informacji nie sposób oczekiwać relacji dotyczących życia codziennego Tajwańczyków, kształtowania się ich tożsamości narodowej, ich stosunku do wydarzeń w regionie i na świecie, czy też aspektów polityki wewnętrznej nie związanych z Japonią. Zaznaczyć należy, że celem niniejszej publikacji jest dostarczenie kompletnych materiałów źródłowych - świadectwa przekazów medialnych, które miały ważny, jeśli nie najważniejszy, wkład w kształtowanie społecznego obrazu Tajwanu w Polsce. (ze Wstępu)

Polecane produkty