Memento mori – wątki tanatologiczne w humanistyce i naukach społecznych, red. Anna Krzpiet, Sebastian Medoń, (edycja pdf)

  • egz.
  • Cena netto: 34,29 zł 36,00 zł

Wydanie I,
Poznań 2021
Format 21x14,5 cm
ISBN 978-83-66666-48-1
ss. 706

język: polski

Publikacja wydana wyłącznie w edycji zdigitalizowanej w formacie pdf. Zakupiona książka jest przesyłana na adres mailowy kupującego w pliku pdf.

Publikacja wydana wyłącznie w edycji zdigitalizowanej w formacie pdf. Zakupiona książka jest przesyłana na adres mailowy kupującego w pliku pdf.

Oddajemy w ręce Czytelników monografię pt. „Memento mori – wątki tanatologiczne w humanistyce i naukach społecznych”. Autorzy zamieszczonych w niej tekstów podejmują problematykę, która w ostatnim czasie stała się – chcąc, nie chcąc – znacznie bliższa nam wszystkim.
Od blisko półtora roku świat zmaga się z pandemią COVID-19 i niezależnie od tego, co o niej myślimy, musimy przyznać, że umieranie i śmierć stały się czymś silniej obecnym w codziennym życiu społecznym oraz kulturze. Jeśli przyjąć za prawdziwe tezy współczesnych ujęć śmierci w socjologii (zob. Korczyński 2016), że współczesny człowiek – przynajmniej w świecie zachodnim – na ogół stara się oddalić od siebie problematykę śmiertelności, to bez wątpienia stało się to obecnie trudniejsze. Nawet jeśli należymy do grona osób, którym – np. ze względu na wiek – raczej nie grozi ciężki przebieg choroby COVID-19, nie jest tak łatwo odciąć się od informacji na temat kolejnych fal epidemii, liczby zgonów czy zajętych łóżek szpitalnych. I nie zauważyć panujących wokół obostrzeń.
Choć sama choroba i śmierć zdecydowanie przynależą do dziedziny faktów biologicznych, chcielibyśmy zwrócić uwagę Czytelników na szeroki wachlarz zjawisk i uwarunkowań społeczno-kulturowych, które mają z nimi związek. Historycznie rzecz ujmując, na przestrzeni dziejów zmianom ulegały m.in. sama definicja śmierci w medycynie i prawie (patrz chociażby: wprowadzenie pojęcia śmierci mózgu), cały segment praktyk społecznych związanych z umieraniem oraz pochówkiem, jak również przedstawienia umierania i śmierci w kulturze. Trudno oczywiście wymienić wszystkie tego rodzaju kwestie, jednak swoistym przewodnikiem po ich mnogości może być niniejsza monografia.
Autorzy zamieszczonych w niej tekstów przybliżają nam zjawisko śmierci z bardzo różnych perspektyw, pośród których dominują spojrzenia historyczne, literaturoznawcze, religioznawcze, kulturoznawcze, filmoznawcze oraz prawnicze. Dzięki temu uchwycić możemy szeroką paletę zjawisk, które wiążą się z postrzeganiem umierania i śmierci w społeczeństwie oraz kulturze. Moim zdaniem takie wielowątkowe, multidyscyplinarne podejście może nas odrobinę zbliżyć do celu, o którym Krzysztof T. Konecki pisze w kontekście problemów ignorowanych na ogół w perspektywie socjologicznej, w tym problematyki śmierci. Podkreśla on, że „klasyfikowanie i wyodrębnianie obiektów dociekań jako osobnych, wyizolowanych, potrzebne w myśleniu przyczynowym, zwykle jest przeszkodą dla odkrywania nowych interpretacji zjawisk społecznych i zobaczenia powiązań, ulokowania ich w pewnej całości” (Konecki 2020: 199). Jak zauważa dalej:
Koncentracja na samych powiązaniach pomiędzy zjawiskami może wydać się nienaukowa, bowiem brak w tym wyraźnie wyodrębnionych obiektów badań. Jednak może okazać się innowacyjna i zwracać uwagę na potrzebę holistycznego widzenia świata społecznego, gdzie istnieją sploty przyrody z jej postrzeganiem i przeżywaniem, gdzie istnieją sploty przyrody i technologii, gdzie istnieją sploty świata życia i świata śmierci [wyróżnienie S.M.], zabijania i konsumpcji, legalnego zabijania i rozrywki, świadomej jaźni i świadomości ciała. Jeśli jest jakaś słabość naszej socjologii, to właśnie postrzegam ją w tych obszarach zainteresowań, a właściwie braku zainteresowań (Konecki 2020: 199).
Choć teksty zamieszczone w niniejszej monografii nie wyczerpują pełnego zakresu tego rodzaju „splotów” wokół zjawiska śmierci, z pewnością pozwalają one na refleksję uwzględniającą różne punkty widzenia.

(ze wstępu)

Publikacja wydana wyłącznie w edycji zdigitalizowanej w formacie pdf. Zakupiona książka jest przesyłana na adres mailowy kupującego w pliku pdf.

Załączniki

Zobacz Pobierz
spis-tresci.pdf (257.5 KB)

Polecane produkty