Marcin Maciejewski, Periodyczne publikacje przedsiębiorstw jako element ich lokalnej kompetencji komunikacyjnej. Perspektywa pragmalingwistyczna. Zeszyty Naukowe Katedry Glottodydaktyki i Translatoryki UAM, nr 1, 2005

  • egz.
  • Cena netto: 0,00 zł 0,00 zł
  • Niedostępny

Wydanie I
Poznań 2005
Format 20,5x14,5 cm
ISSN 83-88856-81-2
ss. 156

język: polski

Studium o komunikacji w przedsiębiorstwie będące opisem jednego z najważniejszych środków komunikacji, jakim są wewnętrzne, periodyczne publikacje przedsiębiorstw (PPP). Autor przeprowadza analizę tego, co czyni nadawca PPP komunikując się za pośrednictwem tego medium. Przeprowadza pragmatyczną analizę wybranych tekstów celem ukazania obszarów istotnych z punktu widzenia lokalnej kompetencji komunikacyjnej.

Polecane produkty