Jerzy Bandel, Ujawnianie i rozwój tożsamości homoseksualnej. Raport z badania gejów aktywistów społecznych

  • egz.
  • Cena netto: 0,00 zł 0,00 zł
  • Niedostępny

Wydanie I,
Poznań 2022
Format 21x14,5 cm
ISBN 978-83-67287-11-1
DOI: 10.48226/978-83-67287-11-1
ss. 152

język: polski

Ostatnie lata to burzliwy czas przemian w polskim społeczeństwie. Przyglądając się im, bez trudu można zauważyć ścierające się ze sobą siły różnych ugrupowań politycznych, grup światopoglądowych i wyznaniowych, a także mediujące pomiędzy nimi pozarządowe organizacje społeczne. Nie sposób również nie dostrzec w tym obywatelskim tyglu grup mniejszościowych, próbujących zabierać głos w dyskusji społeczno-politycznej. Nic w tym dziwnego, gdyż analizy wskazują, że Polska, biorąc pod uwagę zarówno rozwiązania prawne, jak i dyskurs publiczny, nie jest krajem, który na pierwszym miejscu stawia ochronę mniejszości. Dotyczy to imigrantów, osób obcego pochodzenia, niepełnosprawnych, z zaburzeniami psychicznymi czy nieheteronormatywnych.
Niniejsza publikacja nie jest jednak rozprawą polityczną ani nawet socjologiczną, lecz psychologiczną, dlatego zwracam w niej szczególną uwagę na problem konstruowania tożsamości przez członków ostatniej wymienionej grupy. Moim zamiarem jest przybliżyć czytelnikowi problematykę rozwoju tożsamości seksualnej u osób homoseksualnych i związany z nią przebieg ujawniania mniejszościowej tożsamości, procesu, który powszechnie nazywa się coming outem.

(ze Wstępu)

Publikacja dostępna online w formacie pdf w poniższej zakładce: Załączniki

Załączniki

Zobacz Pobierz
jerzy-bandel-ujawnianie-i-rozwoj-tozsamosci-homoseksualnej-edycja-online.pdf (1.4 MB)
spis-tresci.pdf (263.9 KB)

Polecane produkty