Obcość jest wśród nas. Aspekty inności w wybranych problemach nauki, sztuki oraz kultury, redakcja naukowa Dagmara Antowska, Bartłomiej Krzych

  • egz.
  • Cena netto: 26,67 zł 28,00 zł

Wydanie I,
Poznań 2022
Format 21x14,5 cm
ISBN 978-83-66666-20-3
ss. 412

język: polski, angielski

Publikacja wydana wyłącznie w edycji zdigitalizowanej w formacie pdf. Zakupiona książka jest przesyłana na adres mailowy kupującego w pliku pdf.

Publikacja wydana wyłącznie w edycji zdigitalizowanej w formacie pdf. Zakupiona książka jest przesyłana na adres mailowy kupującego w pliku pdf.

Przekazujemy w Państwa ręce książkę wyjątkową. Jej powstanie stało się możliwe tylko dzięki zbiorowej pracy wielu wyjątkowych badaczy rzeczywistości. Obcość jest wśród nas. Aspekty inności w wybranych problemach nauki, sztuki oraz kultury stanowi efekt ich ciężkiej pracy i jako zbiór tekstów z różnych obszarów tematycznych finalnie łączą się pod jedną, naczelną kategorią „Inności”. Autorzy zamieszczonych tutaj artykułów podjęli się naukowego umówienia zagadnień związanych z pojęciami obcości, odrębności czy odmienności. Zadanie to nie było łatwe, ponieważ rozważania w ramach tej problematyki przenikają się na gruncie wielu dziedzin nauki. Kwestiami tymi zajmują się nie tylko naukowcy z obszarów filozofii, teologii, socjologii, psychologii czy historii, ale także politologii, filologii, językoznawstwa, religioznawstwa, antropologii kulturowej, kulturoznawstwa, pedagogiki, literaturoznawstwa, prawa, a także eksperci z zakresu nauk o wychowaniu, mediach czy sztuce. „Inność” jest na tyle szeroką kategorią, że wpisuje się w różne metody badawcze. Właśnie z tego względu w jej przypadku trudno o spójne i jednolite stanowisko. Nie wspominając już o co bardziej lub mniej precyzyjnej definicji samego terminu „Inny”.
O ile myślimy o „Inności” czy „obcości”, to zazwyczaj jako o przejawach cech przeciwnych do tych, które sami posiadamy. Inne to obce i odwrotnie. Jednak jak nas uczą badania fenomenologiczne w ramach filozofii spotkania, „Inny” to także każdy drugi człowiek stanowiący odrębną, ale jednak bliską, często bardzo podobną nam „jakość”. Przy czym i my sami – na przestrzeni dekad naszego życia i własnego rozwoju – możemy stać się dla siebie „inni”. Wikła nas to w poważne aporie metafizyczne.
„Inność” może również czasem prowadzić nas do konfliktów na gruncie politycznym, społecznym, historycznym czy religijnym, to jednak równocześnie może uświadomić nam naszą własną tożsamość, nasze własne cechy, których nie bylibyśmy w stanie odkryć i sobie ich uświadomić, gdybyśmy nie mieli się od kogo i od czego odróżnić. „Inność” jest zbiorem pojemnym, ale nie nieskończonym. Dzięki temu nasze „inności” mogą koherentnie rezonować z podobnymi „innościami” u innych osób. Tym samym możliwa staje się wspólnota oparta na ważnych dla nas wartościach – właśnie dzięki temu, że nie podziela ich inna grupa bądź grupy. I tak „inność” z jednej strony spaja, ale z drugiej też dzieli – pozwala zaistnieć różnym bytom, ale równocześnie stawia je naprzeciw siebie.

Publikacja wydana wyłącznie w edycji zdigitalizowanej w formacie pdf. Zakupiona książka jest przesyłana na adres mailowy kupującego w pliku pdf.

Załączniki

Zobacz Pobierz
spis-tresci.pdf (268.3 KB)

Polecane produkty