Maciej Grzeszczak, Kleczew w czasie powstania styczniowego 1863-1864

  • egz.
  • Cena netto: 0,00 zł 0,00 zł
  • Niedostępny

Wydanie I
Poznań 2010
Format 20,5x14,5 cm
ISBN 978-83-60517-43-7
ss. 76

język: polski

Nie wiele wydarzeń w naszych dziejach ojczystych jest tak silnie związanych z Kleczewem, jak powstanie styczniowe. Świadectwo umiłowania ojczyzny dawali zarówno walczący w okolicach miasta powstańcy, jak i kleczewianie. Mieszkańcy Kleczewa przed wybuchem powstania głosili hasło nieuniknionej walki zbrojnej
o suwerenność Polski, a gdy już wybuchło zasilili odziały powstańcze. To ostatnie w XIX stuleciu powstanie narodowe było apogeum walczącej polskości. Insurgenci spod Kleczewa na trwałe zapisali się w dziejach miasta i w świadomości lokalnej społeczności. Również tutaj, gdy powstanie upadło, gdy władze carskie rozprawiły się z "buntownikami", pozostał żałobny kir, zaczęła rodzić się legenda powstańczego czynu – hasło-symbol: Gloria Cictis.
Publikacja prezentuje losy powstania styczniowego w Kleczewie i jego okolicach.

Polecane produkty