Kinga Banderowicz, Nazwiska nowych obywateli poznańskich na podstawie Księgi przyjęć do prawa miejskiego (1575-1793)

  • egz.
  • Cena netto: 0,00 zł 0,00 zł
  • Niedostępny

Wydanie I
Poznań 2013
Format 22x15 cm
ISBN 978-83-63664-22-0
ss. 360

język: polski

Socjoonomastyczna rozprawa jest wartościowym, monograficznym opracowaniem nazwisk ponad 5 tysięcy osób, które w latach 1575-1793 przyjęto do prawa miejskiego i które stały się tym samym członkami poznańskiej wspólnoty miejskiej. Poszerza ona w dużej mierze dotychczasową wiedzę o procesie stabilizowania się nazwisk w mieście, przynosi też różnego rodzaju dane o stosunkach etniczno-językowych w Wielkopolsce.
Praca rzuca światło na mało dotąd rozpoznany, a w przypadku Poznania stały (zdeterminowany czynnikami pozajęzykowymi) proces dyfuzji onimicznej. Książka umożliwia pełne zrozumienie przemian nazewnictwa poznańskiego w dobie średniopolskiej. Stanowi także dobrą podstawę do obserwacji kształtujących się wzorów i wzorców onimicznych w miastach europejskich.

Załączniki

Zobacz Pobierz
spis-tresci.pdf (367.1 KB)

Polecane produkty