Katarzyna Uklańska, Olga A. Kotowska-Wójcik, Marcin Choczyński, Wolność wyboru czy przymus zwyczaju?, t. III: Młodzież akademicka w dobie pandemii. O sensie życia, relacjach i planach życiowych

  • egz.
  • Cena netto: 0,00 zł 0,00 zł
  • Niedostępny

Wydanie I,
Poznań 2020
Format 17x24 cm
ISBN 978-83-66666-20-7
DOI 10.48226/978-83-66666-20-7
ss. 138
język: polski

Rok 2020 niewątpliwie zapisze się na kartach światowej historii jako okres trudnych doświadczeń społecznych. Pandemia Covid-19 wymusiła nagłą i bezprecedensową zmianę kontaktów i relacji z form bezpośrednich na pośrednie. Owa transformacja, jak każda zmiana społeczna, wywołała poczucie anomii i niepewności związanej z nową formą społecznych kontaktów, do której aktorzy społeczni musieli się dostosować. Odcięcie od tradycyjnych form wspólnoty opartej na bezpośrednich kontaktach, a więc osłabienie więzi opartych na bliskości fizycznej, sprowokowało pytania o kształt i charakter afiliacji społecznej, jej przyszłość i konsekwencje dystansowania się.
Kryzys epidemiczny objął w zasadzie wszystkie państwa, w tym również Polskę. Wprowadzone obostrzenia przeformułowały życie społeczne i szczególnie dotknęły ludzi młodych, niezwykle przywiązanych do bezpośrednich relacji. Taki stan rzeczy mógł mieć też wpływ na świadomość tej kategorii społecznej dotyczącą rodziny, religii, wartości czy też kwestii egzystencjalnych, dlatego zespół Pracowni Badawczej Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości (PPPiW) postanowił poddać analizie postawy młodzieży akademickiej w tym specyficznym czasie.
Okres pandemii zostanie zapamiętany przede wszystkim jako czas niepokoju, zagrożenia oraz mobilizacji, wynikających z zetknięcia z tym, co nieznane. Wprowadzono niespotykane wcześniej rozwiązania separacyjne (lockdown), z uwagi na konieczność zahamowania rozwijającego się gwałtownie zagrożenia epidemicznego. Powszechna izolacja ludzi w domach i poważne ograniczenia w swobodnym przemieszczaniu się, jak również przestój wielu gałęzi gospodarki świadczą o skali zagrożenia epidemicznego, które można zestawić jedynie z pandemią grypy z początku XX w. Dyskusje na ten temat z obszaru potocznego oraz publicystycznego i popularnonaukowego stały się przedmiotem refleksji naukowej z perspektywy socjologicznej, w ramach której badacze społeczni starali się opisać nowe formy wspólnotowości w odniesieniu do globalnego dystansowania. Skala zarażeń i zgonów pokazuje, że w najbliższej przyszłości koronawirus i konsekwencje, które nastąpiły w wyniku ograniczeń czasu pandemii, będą zasadniczymi problemami wymagającymi terapii medycznych, ale też pogłębionych studiów socjologicznych.
Dodatkowym utrudnieniem wywołującym zagrożenie społeczne jest chaos informacyjny. Dotyczy on zarówno sfery komunikatów rządowych, jak i potocznych rozmów, w których można zaobserwować wiele nieścisłości. Publiczny dyskurs na tematy związane z pandemią jest nieprecyzyjny, chaotyczny i wywołuje dodatkowe lęki, szczególnie u tych osób, których najsilniej dotykają wprowadzone obostrzenia.
W samej socjologii dyskusje na temat pandemii kierują się w stronę rzeczywistych form ryzyka, a także spełniającego się współcześnie dystopijnego scenariusza zagrożeń generowanych przez kapitalizm dzisiejszej doby. Pandemia unaoczniła również problemy związane z opieką medyczną, polityką społeczną, a przede wszystkim uwypukliła współczesne nierówności społeczne. Innymi społecznymi konsekwencjami jest wzmożona obecność w przestrzeni publicznej i prywatnej przejawów stereotypizacji, konspiracjonizmu czy dyskursu wykluczającego, etnocentrycznego. Jest to także czynnik sprzyjający występowaniu form dyskryminacji wobec podejrzanych o rozsiewanie wirusa. Globalne zagrożenie wywołane patogenem wywołało pytania o ludzką kondycję, dając początek dyskusji na tematy egzystencjalne, dotyczące sensu życia współczesnego człowieka, uwarunkowanego specyficznym oddziaływaniem kulturowym.

[Ze wstępu]

Publikacja dostępna online w formacie pdf w poniższej zakładce: Załączniki

Załączniki

Zobacz Pobierz
wolnosc-wyboru-czy-przymus-zwyczaju-tom-3.pdf (2.2 MB)
spis-tresci.pdf (141.1 KB)

Polecane produkty