Karolina Borowiec, Dorota Masłej, Tomasz Mika, Dorota Rojszczak-Robińska, Jak wydawać teksty dawne, Staropolskie spotkania językoznawcze, t. 2

  • egz.
  • Cena netto: 0,00 zł 0,00 zł
  • Niedostępny

Wydanie I
Poznań 2017
Format 21x15 cm
ISBN 978-83-65483-48-5
ss. 390

język: polski

W marcu 2016 r. odbyła się w Poznaniu konferencja „Jak wydawać teksty dawne”, zorganizowana w ramach działań Humanistycznego Konsorcjum Naukowego Horyzonty i źródła nowej humanistyki. Język, literatura, kultura, edukacja, prowadzonego przez Wydział Polonistyki UJ oraz Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.

Rozmaitość podjętych tematów i różnorodność przykładów przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Pojawiały się pytania, czym jest edycja tekstu dawnego, czy winna być wiernym udostępnieniem, modernizacją, rekonstrukcją? Rozmawiano o ryzyku idealizacji wydawanego tekstu. Poruszano problem tego, kto ma być odbiorcą wydania i czy zasadne jest utrzymanie dawnego podziału na wydania typu A i B oraz opozycji naukowość i popularność. Kolejna grupa zagadnień skupiała się wokół składników edycji naukowej, a także kluczowego pytania: co jest przedmiotem wydania: zabytek, tekst czy przekaz? Pojawiła się również kwestia wykorzystania nowych technologii przy wydawaniu tekstów dawnych (także baz danych, korpusów, wydań elektronicznych i on-line, wydań otwartych). Zauważono zagrożenia edycji elektronicznych (padły pytania o ich trwałość, poziom merytoryczny), ale i ich walory (możliwość aktualizowania wydań w zależności od stanu wiedzy). Cały czas przewijał się w dyskusji problem granic interpretacji (każda edycja jest interpretacją) i miejsca edycji w badaniach nad wydawanym tekstem (czy winna być ich początkiem, etapem czy efektem?) oraz jej procesualnego charakteru.

Oddajemy więc do rąk czytelników monografię o niezwykle zróżnicowanej tematyce, pełną doświadczeń, postulatów i polemik. Jesteśmy przekonani, że stanie się ona lekturą obowiązkową każdego edytora tekstów dawnych. Oczywiście to czas i praktyka wydawnicza zweryfikują to przeświadczenie. Nie mamy jednak wątpliwości, że dyskusja nad wydawaniem tekstów dawnych została ponownie otwarta i że jest to dyskusja potrzebna.

(ze wstępu)

Załączniki

Zobacz Pobierz
spis-tresci.pdf (396.4 KB)

Polecane produkty