Elżbieta Hornowska, Sytuacyjne rodzicielstwo – koncepcja i metoda badania (publikacja online - format pdf)

  • egz.
  • Cena netto: 0,00 zł 0,00 zł
  • Niedostępny

Wydanie I,
Poznań 2021
Format 21x14,5 cm
ISBN 978-83-66666-56-6
DOI: 10.48226/978-83-66666-56-6
ss. 90

język: polski

Zeszyt 05 w serii wydawniczej Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: WPiK Open Access.

Nie ma wątpliwości, że model życia rodziny ulega gwałtownym zmianom. Zmienia się poziom zaangażowania rodziców w proces wychowania (często wymuszony sytuacją ekonomiczną), zmienia się rola matki i ojca, wzrasta liczba rodziców samotnie wychowujących dzieci. Nie zmienia to faktu, że to rodzina właśnie jest dla dziecka ważnym, najbardziej naturalnym, a w szczególności pierwszym środowiskiem rozwojowym i wychowawczym. Dlatego też zainteresowanie koncepcjami sposobu realizacji ról rodzicielskich nie maleje i nie maleje liczba pytań dotyczących tego, od czego zależą praktyki wychowawcze rodziców, czym się oni kierują, reagując w określony sposób w sytuacjach problemowych.
Cel tej publikacji stanowi przybliżenie koncepcji sytuacyjnego rodzicielstwa Herseya i Blancharda (1978; też Hersey, Campbell, 1999) w jej klasycznej postaci. Wybór jest nieprzypadkowy. Moje zainteresowania problematyką skutecznego zarządzania skierowały mnie w stronę nurtu sytuacyjnego, w którym inaczej niż to jest w większości podejść nie wartościuje się zachowań menedżerów, a podkreśla się, że każde działanie może być dobre – musi być ono jedynie zastosowane do odpowiedniej sytuacji. Reguła „to zależy” zyskuje w tym nurcie zupełnie inne znaczenie – to nie wyraz braku umiejętności podejmowania decyzji czy stanowczości, a zdawanie sobie sprawy z wielości uwarunkowań procesu zarządzania.

(Z przedmowy)

Publikacja dostępna online w formacie pdf w poniższej zakładce: Załączniki

Załączniki

Zobacz Pobierz
spis-tresci.pdf (232.1 KB)
elzbieta-hornowska-sytuacyjne-rodzicielstwo-koncepcja-i-metoda-badania-publikacja-online-format-pdf.pdf (1.0 MB)

Polecane produkty