Dariusz Drążkowski, Metody redukcji lęku przed wystąpieniami publicznymi (publikacja online - format pdf)

  • egz.
  • Cena netto: 0,00 zł 0,00 zł
  • Niedostępny

Wydanie I,
Poznań 2021
Format 21x14,5 cm
ISBN 978-83-66666-57-3
DOI: 10.48226/978-83-66666-57-3
ss. 92

język: polski

Ludzie częściej obawiają się wystąpień publicznych niż własnej śmierci. Odczuwanie znaczącego lęku przed wystąpieniami publicznymi może blokować w przypadku części osób ich rozwój edukacyjny, zawodowy i osobisty. Istnieje zatem duże zapotrzebowanie społeczne na obniżenie tego typu lęku. Psychologowie odpowiedzieli na tę potrzebę społeczną, przeprowadzając w ciągu ostatnich 50 lat setki badań, w których wykazali skuteczność ponad 20 metod redukujących lęk przed wystąpieniami publicznymi. Pomimo tych starań, nadal wiele osób zmaga się z wysokim lękiem przed wystąpieniami publicznymi, m.in. z powodu braku ich wiedzy o istnieniu skutecznych metod redukujących lęk przed publicznymi wystąpieniami. Istnieje szansa, że dzięki otwartemu dostępowi w Internecie do tej publikacji część osób poszukujących wiedzy na temat sposobów redukujących lęk przed wystąpieniami publicznymi dotrze do tej publikacji, co pozwoli im albo wybrać odpowiednią formę terapii, albo zastosować wybrane metody w ramach działań samopomocowych.

Praca adresowana jest do naukowców, praktyków (terapeutów, trenerów) oraz do osób chcących obniżyć swój lęk przed wystąpieniami publicznymi. Starano się na tyle szczegółowo opisać metodologię najważniejszych badań testujących skuteczność metod redukujących lęk przed wystąpieniami publicznymi, by z jednej strony pomóc naukowcom w projektowaniu własnych tego typu badań, a z drugiej strony by możliwe było zastosowanie części z opisanych metod przez praktyków lub samodzielnie przez osoby zmagające się z wysokim lękiem przed wystąpieniami publicznymi. We wnioskach z opracowania wskazano kierunki przyszłych badań, omówiono ograniczenia w łączeniu poszczególnych metod oraz wskazano możliwości samodzielnego zastosowania (przy zachowaniu należytej ostrożności) metod opisanych w tej pracy w ramach działań samopomocowych.

Publikacja dostępna online w formacie pdf w poniższej zakładce: Załączniki

Załączniki

Zobacz Pobierz
spis-tresci.pdf (193.1 KB)
dariusz-drazowski-metody-redukcji-leku-przed-wystapieniami-publicznymi-ksiazka-online-format-pdf.pdf (876.5 KB)

Polecane produkty