Camilla Badstübner-Kizik, Małgorzata Bielicka, Wyrażenia i zwroty w nauczaniu języka niemieckiego

  • egz.
  • Cena netto: 38,10 zł 40,00 zł

Wydanie I
Poznań 2023
Format 21x14,5 cm
ISBN 978-83-67287-50-0
DOI 10.48226/978-83-67287-50-0
ss. 188

język: niemiecki

Szkoła polska i niemiecka jako miejsca komunikacji uczniów i nauczycieli wytworzyły przez lata właściwe sobie schematy wyrażeniowe. Nauczyciel języka niemieckiego w Polsce, który ma ambicję prowadzenia swoich zajęć w języku niemieckim i zanurzenia swoich uczniów w komunikacji obcojęzycznej, stoi przed trudnym zadaniem odtwarzania w polskiej szkole niemieckich schematów wyrażeniowych, tak aby komunikacja lekcyjna była autentyczna. Prezentowany tu słownik pozwala nauczycielom sprostać temu zadaniu. Pozycja zawiera zbiór utartych fraz lekcyjnych charakterystycznych dla komunikacji nauczyciela z uczniem w języku niemieckim w przedszkolach, szkołach podstawowych, średnich i wyższych, jak i w edukacji pozaszkolnej dla dorosłych. Materiał podzielony jest według typowych sytuacji lekcyjnych takich jak np. poprawianie ucznia, wyrażanie wsparcia dla jego pracy, koordynowanie pracy z mediami i wiele innych. Niniejsza książka stanowi efektywną pomoc w nowoczesnym nauczaniu języka niemieckiego.

prof. UAM dr hab. Agnieszka Błażek


Autorki wychodzą z bardzo słusznego założenia, że nauczany język niemiecki nie powinien stanowić „tylko” przedmiotu nauczania, lecz jego wyrażenia powinny także towarzyszyć uczącym się podczas nauki – powinny one być narzędziem komunikacji na lekcji. Innymi słowy, nauka języka niemieckiego powinna odbywać się w tym języku. Opracowanie stanowi wsparcie dla nauczycieli, prezentując przydatne podczas prowadzenia zajęć zwroty i wyrażenia, pogrupowane wedle typowych sytuacji lekcyjnych i interakcji zachodzących podczas nauki języka obcego. Za niezwykle cenny dla nauczycieli uważam ponadto zgromadzony przez Autorki materiał dodatkowy, w postaci zarówno przydatnego dodatkowego słownictwa, jak i licznych linków do zasobów cyfrowych oraz filmów dokumentalnych i fabularnych poświęconych różnym zagadnieniom dotyczącym praktyki dydaktycznej.

prof. UW dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko

Publikacja dostępna online w formacie pdf w poniższej zakładce: Załączniki

Załączniki

Zobacz Pobierz
spis-tresci.pdf (199.1 KB)
camilla-badstuebner-kizik-malgorzata-bielicka-wyrazenia-i-zwroty-w-nauczaniu-jezyka-niemieckiego-edycja-online.pdf (1.1 MB)

Polecane produkty