Antologia Miłości

  • egz.
  • Cena netto: 0,00 zł 0,00 zł
  • Niedostępny

Wydanie I,
Poznań 2021
Format 21x14,5 cm
ISBN 978-83-66666-44-3
ss. 94

język: polski

Antologia Miłości to zbiorowy tomik poezji prezentujący wiersze, których autorami są: Natalia Buczek, Beata Budzińska, Małgorzata Orzechowska Brol, Katarzyna Dulińska, Jolanta Dyrlaga, Krzysztof Golianek, Małgorzata Maciejewska, Gabriela Nazaruk, Anna Pawłowska, Zbigniew Pawłowski, Włodzimierz Pietrzyk, Halina Ratajczak. Wszyscy oni wchodzą w skład grupy poetyckiej „Moja Poezja”, która powstała z inicjatywy Zbigniewa Pawłowskiego w dniu 4 grudnia 2020 roku. Inicjatywa okazała się trafiona, gdyż już po pięciu miesiącach grupa liczyła tysiąc osób. Spora część spośród nich czynnie uczestniczy w życiu grupy pisząc i komentując wiersze. Wśród nich jest wielu miłośników poezji, którzy pisali tylko do szuflady. Dzięki projektowi kilka osób w tym tomiku po raz pierwszy w swoim życiu wydrukuje swoje wiersze.
Tomik został pomyślany jako zbiór wierszy poświęcony miłości, nie tylko ujmujących ją w różnoraki, jakże różnorodny i indywidualny u poszczególnych autorów sposób, lecz także ukazujący jej wielorakie odcienie. Miłość, tak jak do niej autorzy podchodzą, nie jest tu redukowana jedynie do relacji miłosnej, tym bardziej jedynie do erotycznej. Obejmuje także jej inne aspekty. Wśród nich: miłość do człowieka w ogóle, do całego otaczającego nas świata, uczucia rodzicielskie, poświęcenie drugiemu człowiekowi, relację z Bogiem i absolut Bożej miłości.
Oddając do rąk Szanownego Czytelnika niniejszą antologię autorzy mają nadzieję na wzbudzenie poruszeń, refleksji, nadziei, ale także radości i uśmiechu.

Polecane produkty