Anna Misztal, Magdalena Kowalska, Rozwój zielonej przedsiębiorczości na rynkach wschodzących i rozwijających się Unii Europejskiej

  • egz.
  • Cena netto: 0,00 zł 0,00 zł
  • Niedostępny

Wydanie I
Poznań 2022
Format 21x14,5 cm
ISBN 978-83-67287-54-8
DOI 10.48226/978-83-67287-54-8
ss. 108

język: polski

Zielona przedsiębiorczość ma fundamentalne znaczenie dla środowiska naturalnego i kształtowania ekologicznych zachowań konsumentów. Zielona przedsiębiorczość polega na generowaniu zysku z działalności przyjaznej środowisku naturalnemu. Ze względu na niejednoznaczność terminu, można przyjąć bądź ujęcie szersze, bądź węższe.
W publikacji zielona przedsiębiorczość ograniczona została do podejmowania aktywności w takich branżach, jak recykling, zbieranie, oczyszczanie i dystrybucja wody i ścieków, wywóz śmieci oraz usługi sanitarne. Należy pamiętać, że jest to duże uproszczenie, gdyż zielona przedsiębiorczość to również działania związane z dostarczaniem ekoinnowacji, zielonych technologii, czy też produkcja i sprzedaż produktów spożywczych wytwarzanych w zgodzie z zasadami ochrony środowiska naturalnego.
Zielona przedsiębiorczość uzależniona jest od szeregu czynników, w tym postaw przedsiębiorczych, poziomu aktywności ekonomicznej ludności, świadomości ekologicznej, możliwości wdrażania i adaptacji zielonych technologii, rozwoju informatycznego, poziomu wiedzy i rozwoju badań naukowych. Dodatkowo na zieloną przedsiębiorczość wpływ mają uwarunkowania społeczno-gospodarcze, w tym poziom rozwoju gospodarczego i sama struktura gospodarki. Niewątpliwie ważne są tu regulacje i przepisy prawne dotyczące konieczności wprowadzania określonych norm prawnych w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Istotne jest zapewnienie odpowiednego poziomu finansowania i wsparcia merytorycznego dla przedsiębiorców działających w obrębie zielonego sektora.
Podstawowym celem monografii jest przedstawienie wybranych zagadnień związanych zieloną przedsiębiorczością oraz jej determinantami. Opracowanie ma charakter teoretyczno-empiryczny.

(ze Wstępu)

Publikacja dostępna online w formacie pdf w poniższej zakładce: Załączniki

Załączniki

Zobacz Pobierz
spis-tresci.pdf (171.5 KB)
misztal-anna-kowalska-magdalena-rozwoj-zielonej-przedsiebiorczosci-na-rynkach-wschodzacych-i-rozwijajacych-sie-unii-europejskiej-edycja-onlin.pdf (1.9 MB)

Polecane produkty