Anna Linek, Justyna Kurtyka-Chałas, Rodzina przed lustrem. Analiza codziennych problemów z perspektywy matek i ojców

  • egz.
  • Cena netto: 0,00 zł 0,00 zł
  • Niedostępny

Wydanie I,
Warszawa-Poznań 2019
Format 23x16 cm
ISBN 978-83-65483-60-7
ISBN2 978-83-66223-05-9
Współwydanie z Warszawskim Wydawnictwem Socjologicznym.
ss. 136

język: polski

Badania zaprezentowane w książce odnoszą się do współczesnej rodziny wielkomiejskiej, najbardziej dotkniątej skutkami szybkich przemian spoteczno-kulturowych. Za kryterium sytuacji problemowej przyjąto subiektywne odczucia badanych osób: mogły one nie tylko wskazać, które sposród problemów wymienionych w kwestionariuszu ich dotyczą, lecz również wymienić inne zjawiska lub sytuacje, które utrudniają im prawidłowe funkcjonowanie. Cel, który przyświeca Autorkom, nie ma charakteru jedynie poznawczego. Poprzez rozeznanie najwaąniejszych trudności, z jakimi muszą zmierzyć sią współcześni małżonkowie i rodzice, wyjaśnienie ich przyczyn i możliwych konsekwencji, starają sią one sformułować wytyczne, które mogą okazać się niezwykle cenne dla specjalistów służących pomocą rodzinie: socjologów, psychologów, pedagogów oraz pracowników instytucji wsparcia społecznego. Pomoc taka, jak wynika z zaprezentowanych w książce badań i wynikających z nich wniosków, jest niezbądna zarówno w obszarze przygotowania do pełnienia ról małżenskich i rodzicielskich, jak również w sferze problemów napotykanych przez funkcjonującą już rodzinę.
Książka Anny Linek i Justyny Kurtyki-Chałas wypełnia istotną lukę w badaniach naukowych poświęconych współczesnej polskiej rodzinie i jest ważnym głosem w dyskursie poświąconym funkcjom, jakie może ona spełniać w dzisiejszych czasach. Jest to głos na rzecz rodzin na co dzień zmagających sią z problemami, których rozwiązywanie nie zawsze uzależnione jest od dobrej woli małżonków i rodziców.
(z recenzji dr hab. Agnieszki Zduniak)

Załączniki

Zobacz Pobierz
spis-tresci.pdf (174.0 KB)

Polecane produkty