Andrzej Wojcieszak, Organizacja zabezpieczenia tyłowego 1. Frontu Białoruskiego w operacji białoruskiej (22 czerwca – 29 sierpnia 1944) - edycja online

  • egz.
  • Cena netto: 0,00 zł 0,00 zł

Wydanie I,
Poznań 2020
Format 21x14,5 cm
ISBN 978-83-66666-67-2
DOI 10.48226/978-83-66666-67-2
ss. 68

język: polski

Pojęcie encyklopedyczne terminu „logistyka wojskowa”, mimo stosunkowo krótkiego rodowodu, towarzyszy w wymiarze praktycznym zmaganiom wojennym prowadzonym przez ludzkość już od dawna. Współczesne pod tym terminem rozumie się głównie planowanie i organizację dostaw zaopatrzenia oraz świadczenia usług niezbędnych do funkcjonowania wojsk w warunkach pokoju i podczas prowadzenia działań bojowych. Jest to oczywiście bardzo podstawowe i ograniczone rozumienie szeregu skomplikowanych zagadnień wchodzących w jej zakres. Podstawowa interpretacja tego terminu wywodzi się z wydanego w 1837 roku przez A. H. Jominiego dzieła pt.: „Zarys sztuki wojennej”, w którym przedstawił on logistykę jako praktyczną sztukę przemieszczania armii, obejmującą także ciągłe jej zaopatrywanie, jak również związane z tym prace sztabowe. Przełomowym etapem w historii logistyki, nadającym jej współczesny kształt i formę, była II wojna światowa.
Choć i tu, w licznych i w dużej mierze bardzo wartościowych – gdyż przedstawiających zróżnicowany punkt widzenia – opracowaniach, na temat kampanii, operacji i toczonych bitew, problem logistyki jest często pomijany i ignorowany, a w wyjątkowych sytuacjach spychany na margines. Nawet jeśli Autorzy opracowań biorą pod uwagę zagadnienia logistyczne i towarzyszące im uwarunkowania, czynią to w sposób uproszczony, który uniemożliwia właściwe ich postrzeganie oraz zrozumienie wpływu jaki wywarły na przebieg zmagań. Problem ten nie dotyczy jedynie okresu II wojny światowej ale powszechnie występuje we wszelkiego rodzaju publikacjach dotyczących historii wojskowości. Wyjątków jest niewiele.
Odczuwając niedosyt związany z brakiem odpowiedzi, lub w najlepszym wypadku odpowiedzi daleko niesatysfakcjonujących, na kluczowe pytania Autor postanowił przedstawić szereg nieznanych lub mało znanych faktów związanych z zabezpieczeniem logistycznym jednej z największych operacji ofensywnych przeprowadzonych przez wojska sowieckie podczas II wojny światowej. Zabezpieczenie tyłowe, gdyż właśnie tak wówczas określano zabezpieczenie logistyczne, miało niewyobrażalny wpływ na charakter, skalę i przebieg wszystkich wielkich operacji ofensywnych na froncie wschodnim przeprowadzonych przez wojska Armii Czerwonej. Dziś trudno sobie nawet wyobrazić rozmiar realizowanych prac zważywszy, że odbywały się one nie tylko pod ogniem przeciwnika, szybkim tempie działań manewrowych, ale również pod presją przełożonych, często występujących brakach w sprzęcie i wyposażeniu, olbrzymiej skali zróżnicowanych potrzeb i w ograniczonym czasie.

(ze Wstępu)

Publikacja dostępna online w formacie pdf w poniższej zakładce: Załączniki

Załączniki

Zobacz Pobierz
spis-tresci.pdf (130.3 KB)
andrzej-wojcieszak-organizacja-zabezpieczenia-tylowego-1-frontu-bialoruskiego-w-operacji-bialoruskiej-edycja-online.pdf (2.1 MB)

Polecane produkty