Andrzej Sieradzki, Poznańskie derywaty nazwiskowe XVI-XVIII wieku

  • egz.
  • Cena netto: 0,00 zł 0,00 zł
  • Niedostępny

Wydanie I
Poznań 2013
Format 21x14,5 cm
ISBN 978-83-63664-18-3
ss. 198

język: polski

Przedmiotem książki Andrzeja Sieradzkiego jest analiza nazwisk poznańskich XVI-XVIII wieku, które powstały jako derywaty na płaszczyźnie nazwiskowej. Za podstawę szczegółowych analiz posłużyła imponująca liczba 3465 nazwisk. Jest to podstawa źródłowo-materiałowa zapewniająca pełną zasadność i wiarygodność formułowanych tez i wniosków.
Proponowany przez autora tryb postępowania badawczego nie jest drogą „łatwą ani małą”. Wymaga uwzględnienia nie tylko poziomu systemowego, ale i poziomu tekstowego (na przykład, by wykazać, że dany derywat nazwiskowy wyraża jeszcze żywą relację semantyczną, trzeba odwołać się do kontekstów syntaktycznych, w których ta relacja została wyrażona przez dwa równoległe wykładniki: derywat i wyrażenie syntaktyczne). Wymaga także pewnych arbitralnych rozstrzygnięć badawczych. Jednak w moim przekonaniu dopiero taki tryb postępowania badawczego zapewnia prawdziwy obraz narodzin nazwiska. Toteż nie mam wątpliwości, że książka Andrzeja Sieradzkiego stanowi przełom w badaniach historyczno-antropoonomastycznych, których przedmiotem jest doniosły w planie językowym i społecznym proces kształtowania się polskich nazwisk.

Załączniki

Zobacz Pobierz
spis-tresci.pdf (250.0 KB)

Polecane produkty